GLASMÄSTERI

Glasning, kittning och målning av nytillverkade dörrar i 1910-tals modell.